Medlemsvillkor

Våra medlemsvillkor

Läs om våra medlemsvillkor för en säker och positiv träningsmiljö. Vi värnar om våra medlemmars hälsa och gemenskap på Poseidon Kampsportsakademi.

Hitta hit Se prislista

Medlemskap
Medlemskapet är personligt och ger dig rättighet att nyttja Poseidon Kampsportsakademins utvalda träningsutbud. Poseidon Kampsportsakademi förbehåller sig rätten att ändra i utbud, öppettider och allmänna villkor och ingen ersättning utgår till medlem vid angivna förändringar. Som medlem på Poseidon Kampsportsakademi ska du alltid checka in med ditt medlemskort vid träningscentrets reception innan träning eller annan aktivitet påbörjas. Det åligger dig som medlem att följa ordningsregler och träningsföreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. 

Avtalsförändringar
Medlemmen godtar att öppettider, träningsscheman, träningsavgifter och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

Utrustningskrav
För att vi ska kunna utföra våra aktiviteter på ett säkert sätt krävs en viss utrustning. Du som medlem måste införskaffa rätt utrustning inom 1-2 veckor. För att delta i BJJ ska du ha en BJJ-dräkt, rashguard samt tandskydd.
För att träna Thaiboxning ska du ha T-shirt och shorts, tandskydd och för egen skull gärna en suspensoar. Muay Thai handskar och benskydd samt hjälm (obligatorisk för barn under 18).                                                      

Frysning av avtal
Vid utlandstjänstgöring, långtidssjukskrivning eller graviditet kan medlemskapet frysas. Detta kräver arbetsgivarintyg eller läkarintyg. Avtalet fryses i minst 1 månad och maximalt 6 månader per avtalsperiod. Därefter fortsätter avtalet att gälla. Frysningar av medlemskapet görs ej i efterhand.

Schemat
Nytt schema kommer ut varje termin. Poseidon Kampsportsakademin har rätt att ändra i schemat vid för lågt deltagande under en period såsom jul, nyår och sommarmånaderna. Även att minska antal klasser per vecka etc. pga helgdagar, tävlingar och andra evenemang eller att ordinarie klasser ställs in. Vid ändringar i schemat har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av träningsavgift.

Betalningsvillkor
All betalning sker i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e i varje månad. Autogiroavtalet är alltid 12 månader. Uppsägningstid av autogiro är 3 månader och vi förbehåller oss rätten att fakturera resterande bindningstid. Vi har samarbete med inkassoföretag som hjälper oss att hantera obetalda fakturor. 

Personlig träning
Vi har eget team av licensierade personliga tränare. Vår målsättning är att genom kunskap och engagemang hjälpa människor att nå sina fulla potential. Vid avbokning gäller senast 24 timmar innan bokad tid, annars debiteras tiden även om du inte kommer. Köpta PT-timmar har en giltighetstid på 6 månader från inköpsdatum.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm
Poseidon Kampsportsakademi ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan, och allt bevakningsmaterial lämnas in till polisen. Kvarglömda ägodelar så som kläder, handdukar, smycken m.m. sparas i 2 månader.

Doping:
Poseidon Kampsportsakademi är emot all form av doping. I enlighet med Riksidrottsförbundet ställer vi oss positiva till dopingkontroller. Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopingkontroller som genomförs.

Hälsotillstånd och olycksfall: 
Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos oss. Betalande medlemmar är försäkrade vid olycksfall.

Vett & Etikett på Poseidon Kampsportsakademin

 • Alla, oavsett grad, kön, religion, nationalitet och sexuell läggning ska bemötas med respekt.
 • Ovårdat språk accepteras inte på mattan.
 • Vi är inte här för att slåss mot varandra, vi är här för att lära av varandra.
 • Den du tränar med är inte en motståndare, hen är din träningspartner. Det är deras jobb att hjälpa dig att bli bättre och vice versa. Respektera tempot din partner vill träna i.
 • Tacka alltid dem du har tränat med under passets gång.

Hygien och säkerhet

 • För att inte skada dig själv eller andra så ska dina finger- och tånaglar vara rena och kortklippta.
 • Tvätta din dräkt, rashguard och shorts efter varje pass. Använd tofflor till och från mattan och i omklädningsrummet.
 • Smycken, klockor, och dylikt får inte förekomma på mattan.
 • Du ska respektera din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart ditt grepp så att ingen blir skadad.
 • Lämna aldrig mattan utan att meddela instruktören. Detta är en säkerhetsåtgärd för att instruktören ska veta om någon skadats och behöver hjälp.
 • Prata med HUVUDINSTRUKTÖREN om du/ditt barn har fått någon infektion/sjukdom. Det är viktigt att klubben får informationen så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.